Algemene voorwaarden

DE VERKOPER

La La Land - Kids Concept Store 
Lutselusstraat 122 
3590 Diepenbeek 
+32474646252 
e-mail: [email protected] 
https://www.lalaland.be

Ingeschreven als eenmanszaak in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer

0789525362. VAT/BTW-nr. is BE0789525362

Bij geschillen is de Rechtbank van Koophandel Hasselt (België) bevoegd.

 

ALGEMEEN

Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elke product van La La Land en hebben betrekking op elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).
Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u deze Algemene voorwaarden. Wij hebben het recht om in allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging.

 

PRIJS

Alle vermeldde prijzen zijn aangegeven in EURO en altijd inclusief BTW.

Vervoers- of verzendingskosten worden apart aangerekend en zijn altijd ten koste van de koper, tenzij anders vermeld. Deze prijzen kunt u raadplegen bij 'Verzending en retourneren'.

De op de verkoopsovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De bijhorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag teruggestort op uw rekening.

 

BETALING

De betaling gebeurt elektronisch. Wij maken gebruik van het veilig betalingssysteem 'Mollie'. Er kan betaald worden met Bancontact, iDEAL en creditcard. De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van La La Land.

 

GARANTIE

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met La La Land waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan La La Land. 
Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

PRIVACY POLICY

Zie aparte pagina.

 

VERZENDING EN RETOURBELEID

Zie aparte pagina.